TẦM NHÌN

Trở thành một trong top 10 nhà cung cấp trần nhôm và lam chắn nắng cao cấp trong khu vực Châu Á vào năm 2020.

 

SỨ MỆNH

Tốc độ tăng trưởng hàng năm là 30%, mục tiêu NTA là 100 triệu RM và doanh thu bán hàng là 500 triệu RM vào năm 2020.

 

MỤC TIÊU

1/ Tiếp tục hoàn thiện, phát triển và nâng cao công tác R & D cũng như tăng cường đổi mới mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm.

2/ Tăng trưởng bằng việc sát nhập và thu mua doanh nghiệp, các dự án đặc biệt và phát triển dịch vụ giá trị gia tăng..

3/ Trở thành một thương hiệu toàn cầu đồng nghĩa với việc mang lại cho khách hàng những giá trị tiện ích và chất lượng dịch vụ cao nhất.

4/ Trở thành thành viên của tổ chức BRUSA Malaysia.

 


Copyright © 2015 DML VIỆT NAM. All rights reserved.
Hotline: (028) 3810 7494
  • Mr. Trung  Mr. Trung
    0906 765 189
./templates/about_detail_tpl.php